ผู้บริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การแต่งกายนักศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่าคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดีเลย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2015
ปรับปรุง 09/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 464622
Page Views 691000
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
ภาพกิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดีและทบทวนคำปฎิญาณ ประจำปีการศึกษา 2558 1/01/2558
( จำนวน 42 รูป / ดู 1976 ครั้ง )
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ ศูนย์เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2558
( จำนวน 45 รูป / ดู 2239 ครั้ง )
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา รอบที่ 2
( จำนวน 25 รูป / ดู 1330 ครั้ง )
โครงการปลูกต้รไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานศึกษา 11/06/2558
( จำนวน 20 รูป / ดู 1175 ครั้ง )
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
( จำนวน 50 รูป / ดู 3169 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
( จำนวน 25 รูป / ดู 1349 ครั้ง )
ประกวดบุคลิกภาพ ดาวเดือน ประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 40 รูป / ดู 1751 ครั้ง )
ประชุมภาคี 4 ฝ่าย
( จำนวน 10 รูป / ดู 572 ครั้ง )
นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2558
( จำนวน 25 รูป / ดู 1363 ครั้ง )
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
( จำนวน 25 รูป / ดู 1309 ครั้ง )
ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
( จำนวน 53 รูป / ดู 2410 ครั้ง )
การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประชุมผู้ปกครอง
( จำนวน 15 รูป / ดู 1378 ครั้ง )