ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์งานซื้อ สำหรับครุภัณฑ์เครื่องกลโรงงาน พร้อมโปรแกรมออกแบบ intelligent mach
1.รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์งานซื้อ สำหรับครุภัณฑ์เครื่องกลโรงงาน พร้อมโปรแกรมออกแบบ intelligent machining  (download)

2.คุณลักษณะครุภัณฑ์ เครื่องกลโรงงาน พร้อมโปรแกรมออกแบบ intelligent machining  (download)

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (download)
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2563,00:00   อ่าน 855 ครั้ง