ผู้บริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การแต่งกายนักศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่าคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดีเลย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2015
ปรับปรุง 20/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 359742
Page Views 535987
ฝ่ายบริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสมจิตต์ อุระงาม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไพรัตน์ ถิรบุตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวรรณดี กลมพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปัญญกร โยธี
ครู คศ.2

นายชาตรี สารีบุตร
ครู คศ.2

นายพิเชษฐ์ พงษ์ธนู
ครู คศ.2

นายวุฒิเดช เอี่ยมสะอาด
ครู คศ.1

นายธนวิน สายนาค
ครู คศ.1

นางละอองดาว สารีบุตร
ครู คศ.1

นายณภัทร พรกิตติกมล
ครูผู้ช่วย

นายวัชระ ลานเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวดี สิงห์สิทธิ์
ครู คศ.1

นายชัยวิทย์ ทองหล่ำ
พนักงานราชการ(ครู)

นางสาวรัตนพร อุตมา
พนักงานราชการ(ครู)

นางสาวลัดดาวัลย์ นวลแสง
พนักงานราชการ(ครู)

นายศุภชัย นามศิริ
พนักงานราชการ(ครู)

นายณัฐพล ทองจันทร์
พนักงานราชการ(ครู)

นายชุติเทพ มาดีตีระเทวาพงษ์
พนักงานราชการ(ครู)

นางสาวนุสรา ไชยนะรา
พนักงานราชการ(ครู)

นายธงชัย สารสุข
ครูจ้างสอนรายเดือน

นางสาวศรีวิไล มีวงษ์
ครูจ้างสอนรายเดือน

นางสาวเพชรรัตน์ ประวันเนย์
ครูจ้างสอนรายเดือน

นางสาวพรรณภา สุวรรณะ
ครูจ้างสอนรายเดือน

นายนิรุจ ภู่พาดแร่
ครูจ้างสอนรายเดือน

นายบวรศักดิ์ โสดาธาตุ
ครูจ้างสอนรายเดือน

นางอรอุมา พงษ์ธนู
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นายโสภา วรรณทอง
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ

นางสาวศศิวิมล ปราบพล
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

นางสาวนันทิตา พานจันทร์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาวสุนิษา ธิอามาตย์
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายอารีสันต์ ขันเงิน
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ