ข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์
ข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์
ข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

       ครุภัณฑ์ตามฝ่ายฯ       ครุภัณฑ์ตามแผนกวิชา++ไฟล์ข้อมูลครุภัณฑ์++

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 306.29 KB
เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 781.59 KB