ข่าวประชาสัมพันธ์
66-03-16_พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 11) 16 มี.ค. 66
66-03-16_พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและศาลพระภูมิเจ้าที่ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรผุ้สำเร็จการศึกษา ประจำปี (อ่าน 7) 16 มี.ค. 66
66-03-15_ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 9) 15 มี.ค. 66
66-02-21_โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปวส.1 (อ่าน 30) 21 ก.พ. 66
66-02-20_สอบมาตรฐานวิชาชีพ (ปวช.3) ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 24) 21 ก.พ. 66
66-02-17_วันอำลาสถาบันให้นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา (อ่าน 26) 17 ก.พ. 66
2566-02-15__โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ "รายวิชาโครงงาน" ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 26) 15 ก.พ. 66
2566-01-25_ตลาดนัดนักขายและการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (อ่าน 35) 25 ม.ค. 66
2566-01-24_การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา2565 แผนวิชาการบัญชี (อ่าน 40) 25 ม.ค. 66
66-01-23_การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 33) 25 ม.ค. 66
2566-01-22_การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) (อ่าน 38) 25 ม.ค. 66
วันครู "ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 43) 17 ม.ค. 66
กิจกรรมงานวันเด็ก ร่วมออกบูธจัดกิจกรรม เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีความประพฤติดีงาม (อ่าน 39) 17 ม.ค. 66
ท่านผู้อำนวยการกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 (อ่าน 39) 17 ม.ค. 66
ผ้าป่าสามัคคี 26 ปี คืนสู่เหย้า วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (อ่าน 45) 31 ธ.ค. 65
ร่วมกล่าวคำถวายพระพร ลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ (อ่าน 46) 31 ธ.ค. 65
พิธีเปิดกีฬา สานสัมพันธ์ เขียว-ชมพูเกมส์ กิจกรรมต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 46) 31 ธ.ค. 65
ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขุนหาญ (อ่าน 54) 31 ธ.ค. 65
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (อ่าน 46) 31 ธ.ค. 65
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ Merry Christmas And Happy New Year ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 47) 28 ธ.ค. 65
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 52) 16 ธ.ค. 65
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทส (อ่าน 77) 06 ธ.ค. 65
ด่วนๆ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบ โควตา (อ่าน 78) 03 ธ.ค. 65
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มประเภท Classic Bartender แผนกวิชาการโรงแรม ระดับชั้น (อ่าน 89) 25 พ.ย. 65
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ แผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวส. (อ่าน 86) 25 พ.ย. 65
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 80) 25 พ.ย. 65
ร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8 (อ่าน 79) 24 พ.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สัมภาษณ์ (อ่าน 80) 24 พ.ย. 65
ประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (อ่าน 73) 22 พ.ย. 65
กิจกรรมปลูกข้าววันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อ (อ่าน 87) 17 พ.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 83) 17 พ.ย. 65
โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในเยาวชนคนพันธ์ R ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 92) 10 พ.ย. 65
มนต์เสน่ห์แห่งขุนหาญ สืบสานประเพณีลอยกระทง (อ่าน 90) 10 พ.ย. 65
ถวายกฐิน 63 วัด ผ้าป่า 4 วัด ณ โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ (อ่าน 104) 10 พ.ย. 65
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 102) 08 พ.ย. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 120) 01 พ.ย. 65
การแข่งขันทักษะขั้นพื้นฐาน (อ่าน 102) 31 ต.ค. 65
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา (อ่าน 96) 31 ต.ค. 65
แข่งขันทุกษะวิชาชีพแผนกวิชาการโรงแรม (อ่าน 99) 31 ต.ค. 65
ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษา (อ่าน 129) 22 ต.ค. 65