ผู้บริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การแต่งกายนักศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่าคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดีเลย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2015
ปรับปรุง 20/09/2017
สถิติผู้เข้าชม 358786
Page Views 534875
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายคณิน สารบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ได้ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยท่าน ดุริยา (อ่าน 16) 11 ก.ย. 60
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ลงทะเบียน จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระร (อ่าน 16) 11 ก.ย. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ดำเนินการจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีก (อ่าน 17) 11 ก.ย. 60
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาทและการกระทำความ (อ่าน 8) 11 ก.ย. 60
กิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 12 สิงหามหาราชินี โดยนายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอขุนหาญ (อ่าน 15) 11 ก.ย. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ โดยนายคณิน สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู (อ่าน 2) 11 ก.ย. 60
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรม" KHUNHAN MINI MARATHON เดิน วิ่ง มิ (อ่าน 99) 30 ก.ค. 60
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ร่วมลงนามถวายพระพร แด่ สมเด็จพร (อ่าน 36) 30 ก.ค. 60
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ร่วมกัน (อ่าน 42) 30 ก.ค. 60
การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายคณิน สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เป็นประธา (อ่าน 42) 30 ก.ค. 60
การเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ป (อ่าน 87) 14 ก.ค. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center โดยให้บริการซ่อมเครื่องมือต่ (อ่าน 53) 30 มิ.ย. 60
โครงการ เสริมสร้างประชาธิปไตย เเละ เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับหน่วยวิท (อ่าน 47) 22 มิ.ย. 60
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ร่วมกับ อำเภอขุนหาญ ออกบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ โรงเรียน บ้านโพธิ์กระสังข์ โดย (อ่าน 45) 22 มิ.ย. 60
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ยินดีต้อนรับ ดร.ชุมสันติ แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการคนใหม่ วิทย (อ่าน 52) 22 มิ.ย. 60
กิจกรรมร้อยด้วยใจรัก.......แด่คุณครู พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 มิถุนายน2560 ณ หอปร (อ่าน 116) 09 มิ.ย. 60
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้งพระ 9 รูป ในวัน พฤหัสบดีที่8 มิถุนายน 2560 เนื่องในพิธีไหว้ครูปร (อ่าน 54) 08 มิ.ย. 60
คณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโค (อ่าน 52) 01 มิ.ย. 60
กิจกรรมค่ายลูกเสือค่ายพักแรม ในช่วงเช้า กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ร่วมซ่อมแซมและบำรุงรักษาฝาย (อ่าน 86) 01 มิ.ย. 60
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 98) 19 พ.ค. 60
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานศึกษา วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 (อ่าน 98) 11 พ.ค. 60
โครงการอบรมปรับปรุงและพัฒนาแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม (อ่าน 79) 11 พ.ค. 60
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 เมษายน (อ่าน 81) 11 พ.ค. 60
นายคณิน สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ร่วมประเพณีมหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำป (อ่าน 149) 15 เม.ย. 60
ท่านพัสกร คำเพราะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ และคณะเยี่ยมชมศูนย์อาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้ (อ่าน 115) 15 เม.ย. 60
สืบสานประเพณี สงกรานต์ รดนํ้าดําหัวผู้ใหญ่ รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ รดน้ำขอขมา ขอโทษ ผู้ใหญ่และขอพรจากผู (อ่าน 107) 13 เม.ย. 60
ทำบุญขึ้นอาคารใหม่ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานและทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลและทำบุญตักบาตร ในวันที่ 14 (อ่าน 102) 13 เม.ย. 60
กิจกรรมรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร" โดยกรมขนส่งทางบกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (อ่าน 109) 13 เม.ย. 60
พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน ในช่วงเทศการสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยนายสมเกียร (อ่าน 297) 13 เม.ย. 60
นายคณิน สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ร่วมกิจกรรม บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ วัดศิวาลัย (อ่าน 165) 28 มี.ค. 60
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ดร.เศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานในพิธี (อ่าน 96) 13 มี.ค. 60
โครงการปัจฉิมนนิเทศนักเรียน นนักศึกษา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ (อ่าน 93) 13 มี.ค. 60
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 1-3 มีนาคม 2560 (อ่าน 107) 07 มี.ค. 60
โครงการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน โดยท่านนายอำเภอขุนหาญ นายสมเกียรติ ศรีขาว (อ่าน 113) 07 มี.ค. 60
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 112) 02 มี.ค. 60
กิจกรรมกีฬาสี่หน่วยงานสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 (อ่าน 101) 02 มี.ค. 60
Big Cleaning Day ณ สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 104) 02 มี.ค. 60
ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจมีภูมิต้านทานห่างไกลโรคภัย และผ่อนคลายความ (อ่าน 100) 02 มี.ค. 60
การประเมินงานลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือของสถานศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด (อ่าน 85) 02 มี.ค. 60
การประเมินกองลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 114) 02 มี.ค. 60