พนักงานราชการ(ครู)

นายชัยวิทย์ ทองหล่ำ
พนักงานราชการ(ครู)

นายธงชัย สารสุข
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวรัตนภร อุตมา
พนักงานราชการ(ครู)

นายณัฐพล ทองจันทร์
พนักงานราชการ(ครู)

นายชุติเทพ มาดีตรีระเทวาพงษ์
พนักงานราชการ(ครู)

นายศุภชัย นามศิริ
พนักงานราชการ(ครู)

นางสาวศรีวิไล มีวงษ์
พนักงานราชการ(ครู)

นายนิรุจ ภู่พาดแร่
พนักงานราชการ(ครู)

นายสิทธิศักดิ์ ในทอง
พนักงานราชการ (ครู)

นายสามลทัศ อินธิเดช
พนักงานราชการ (ครู)