ผู้บริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะฯ
ศูนย์บ่มเพาะฯ ปี 2560
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน
การแต่งกายนักศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่าคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดีเลย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2015
ปรับปรุง 02/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 530519
Page Views 770768
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรฯ

นางสาวสุนิษา ธิอามาต
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวเกตวดี เรืองคำ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

นายโสภา วรรณทอง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวสุพัตรา เลิศศรี
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวธิดารัตน์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน