ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565/2562/2561/2560/2559/2558
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 2565
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ  
จำนวนนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2565

จำนวนนักศึกษา
   - ระดับชั้น  ปวช.1  จำนวน  308  คน
   - ระดับชั้น  ปวช.2  จำนวน  200  คน
   - ระดับชั้น  ปวช.3  จำนวน  239  คน
   - ระดับชั้น  ปวส.1  จำนวน  159  คน
   - ระดับชั้น  ปวส.2  จำนวน  168  คน

จำนวนนักศึกษาตกค้าง  
   - ระดับชั้น  ปวช.3  จำนวน  49  คน
   - ระดับชั้น  ปวส.2  จำนวน  17  คน

ยอดรวมทั้งสิ้น   1,140  คน

 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 298.7 KB
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา25621