VDO กิจกรรม
นักศึกษาแผนกวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระดับชั้น ปวส.2 สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 27) 22 ก.พ. 66
นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.3 สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 38) 17 ก.พ. 66
VTR-วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (อ่าน 195) 04 ส.ค. 65
นักเรียน แผนกวิชาการโรงแรม ระดับชั้น ปวช. (อ่าน 213) 17 มิ.ย. 65
นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวส.2 สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 307) 04 มิ.ย. 65
นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.3 สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 305) 04 มิ.ย. 65
VTR แนะแนววิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (อ่าน 299) 22 ม.ค. 64
แนะนำวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (อ่าน 373) 26 ก.ย. 63
เกษียณอายุราชการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ นายคณินสาระบูรณ์ (อ่าน 238) 28 ก.ย. 63
นายคณิน สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ได้ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยท่าน ดุริย (อ่าน 920) 11 ก.ย. 60
KHUNHAN MINI MARATHON "เดิน วิ่ง มินิมาราธอน ๑๐ กม. ด้วยจงรักภักดี รัชกาลที่ ๑๐" (อ่าน 929) 11 ก.ย. 60
ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (วก.ขุนหาญ) ณ ทุ่งกบาลกะไบ (อ่าน 875) 11 ก.ย. 60
ปลูกดาวเรืองแทนใจถวายพ่อหลวง วก.ขุนหาญ (อ่าน 863) 11 ก.ย. 60
กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ณ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (อ่าน 940) 11 ก.ย. 60
การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายคณิน สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เป็นประธา (อ่าน 929) 11 ก.ย. 60
ละครเสภาขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม วันภาษาไทย 2560 (อ่าน 1013) 11 ก.ย. 60