ผู้บริหาร

นายคณิน สาระบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การแต่งกายนักศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่าคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ดีเลย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2015
ปรับปรุง 18/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 414162
Page Views 603764
ข่าวประกาศ/เผยแพร่ผลงาน
ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ จำ (อ่าน 13) 09 ม.ค. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (อ่าน 16) 04 ม.ค. 61
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 33) 01 ธ.ค. 60
งบทดลองเดือน-กันยายน-2560-และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (อ่าน 81) 16 ต.ค. 60
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 101) 20 ก.ย. 60
เผยแพร่ผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะศูนย์ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร (อ่าน 138) 29 ส.ค. 60
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 99) 15 ส.ค. 60
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ (อ่าน 95) 13 ก.ค. 60
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 75) 15 มิ.ย. 60
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (อ่าน 71) 15 พ.ค. 60
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 59) 10 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 220) 13 ก.ค. 60
ประกาศรับสมัครเพื่อรับเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 477) 29 มิ.ย. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 303) 30 ธ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 368) 21 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือน (อ่าน 310) 19 ต.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนประจำรายเดือน (อ่าน 601) 13 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 345) 12 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคัดเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 306) 10 ต.ค. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 377) 30 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนรายเดือน วก.ขุนหาญ (อ่าน 419) 28 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนรายเดือน วก.ขุขันธ์ (อ่าน 457) 28 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ วก.ขุขันธ์ (อ่าน 451) 28 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ วก.ขุขันธ์ (อ่าน 466) 25 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนรายเดือน วก.ขุขันธ์ (อ่าน 441) 25 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนรายเดือน วก.ขุนหาญ (อ่าน 460) 25 เม.ย. 59
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนประจำรายเดือน วก.ขุนหาญ (อ่าน 378) 18 เม.ย. 59
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอนประจำรายเดือน (อ่าน 431) 18 เม.ย. 59
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยการอาชี (อ่าน 525) 18 เม.ย. 59
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ งานการเงิน ,งานทะเบียน,งานพัสดุ (อ่าน 569) 11 ธ.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 1 ชุด (อ่าน 439) 02 ธ.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด (อ่าน 387) 02 ธ.ค. 58
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู (อ่าน 657) 11 ก.ย. 58
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ตั้งแต่วันที่ ๕-๑๔ สิงหาคม (อ่าน 1041) 06 ส.ค. 58