ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ (อ่าน 304) 02 มิ.ย. 66
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสาอาชีพ อาชีวศึกษา มาตรฐานเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน 2566 (อ่าน 292) 26 พ.ค. 66
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 314) 26 พ.ค. 66
การัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 284) 10 พ.ค. 66
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 374) 08 พ.ย. 65
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพื้นฐาน STEAM Active Learning ด้วยภาษา Swift (อ่าน 390) 08 พ.ย. 65
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 246) 08 พ.ย. 65
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลโรงงาน พร้อมโปรแกรมออกแบบ intelligent mach ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทร (อ่าน 749) 16 ต.ค. 63
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์งานซื้อ สำหรับครุภัณฑ์เครื่องกลโรงงาน พร้อมโปรแกรมออกแบบ intelligent mach (อ่าน 1078) 15 ต.ค. 63
ประกวดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกลโรงงาน พร้อมโปรแกรมออกแบบ intelligent machining วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (อ่าน 727) 10 ต.ค. 63
ครุภัณฑ์ชุดห้อเรียนอัจฉริยะ เรียนรู้กระบวนผลิตแบบไร้สายสั่งผ่านระบบ MES เทคโนโลยีอุตสาหกรมม 4.0 (อ่าน 721) 22 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี วิทยาลัยการอาชีพขุนกาญ ด้วยวิธีป (อ่าน 941) 04 ธ.ค. 61
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ด้วยวิธีประกวดรา (อ่าน 896) 23 พ.ย. 61
ประกาศิทยาลัยเรื่องครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี (1) (อ่าน 623) 14 พ.ย. 61
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 565) 13 พ.ย. 61
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอ (อ่าน 568) 13 พ.ย. 61
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชี วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร (อ่าน 524) 01 พ.ย. 61
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางบัญชีวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (อ่าน 833) 25 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง (อ่าน 767) 07 ก.พ. 61
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอ (อ่าน 765) 17 ม.ค. 61
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์จำนวน 1 หลัง วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ (อ่าน 785) 08 ม.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์จำนวน 1 หลัง วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ด้วยวิธีประกวดราคาอ (อ่าน 789) 29 ธ.ค. 60
ข้อมูลประกอบครุภันฑ์ . ชุดปฏิบัติการ CNC Programming CAD-CAM 5 axis เมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมช (อ่าน 708) 29 ธ.ค. 60
ประกาศซื้อครุภันณ์ ชุดปฏิบัติการ CNC Programming CAD-CAM 5 axis เมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อ่าน 752) 29 ธ.ค. 60
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภันณ์ ชุดปฏิบัติการ CNC Programming CAD-CAM 5 axis เมนูภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อ่าน 659) 29 ธ.ค. 60
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ชุดปฏิบัติการ CNC Programming CAD-CAM (อ่าน 680) 04 ธ.ค. 60
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ (อ่าน 631) 04 ธ.ค. 60
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี จำนวน 1 ชุด (อ่าน 1590) 30 พ.ย. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด (อ่าน 1187) 30 พ.ย. 58
สอบราคาจ้าง ตามงบประมาณโครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ (อ่าน 1182) 17 ส.ค. 58
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา ปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม (อ่าน 1141) 14 ก.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยกล ขนาด 450 ม.ม. จำนวน 1 รายการ (อ่าน 1248) 14 ก.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (อ่าน 1067) 14 ก.ค. 58
ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (อ่าน 902) 14 ก.ค. 58
ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นงานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (อ่าน 913) 14 ก.ค. 58
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุด 24 ห้อง 1หลัง (อ่าน 1059) 14 ก.ค. 58
จ้างเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (อ่าน 899) 14 ก.ค. 58
เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำ (อ่าน 884) 14 ก.ค. 58
เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุด 24 ห้อง 1หลัง (อ่าน 896) 14 ก.ค. 58
ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาคารชุด 24 ห้อง 1หลั (อ่าน 890) 14 ก.ค. 58